วันเสาร์, พฤษภาคม 26, 2018
You are here: Home » ข่าวสารงานประกัน » อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2559 งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ
ในการนี้ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพกล่าวรายงาน และกล่าวเปิดโครงการอบรม
โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู

                                  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญ รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้เข้าร่วมอบรม นอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยวิทยากร ประกอบด้วย ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต และอ.ชัยวุฒิ โกเมศ ที่เป็นพี่เลี้ยง ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางในแต่ละกลุ่ม

ภาพ : จตุพร โปธาคำ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง13626975_1638276206484952_5306017426112328411_n 13658952_1638276269818279_8703770946072712564_n 13615107_1638278209818085_7729547417434002109_n 13754377_1638278129818093_7566620213125644273_n 13614923_1638278083151431_2924317620827128731_n 13782032_1638278076484765_4261887312703941953_n 13770260_1638278059818100_4716288927311128424_n 13775982_1638277999818106_654899969703662918_n 13669678_1638277956484777_8693199791163173272_n 13775407_1638277953151444_1248299271335806141_n 13775434_1638277863151453_2771334153113785429_n 13620943_1638277816484791_3213162854795670162_n 13781813_1638277756484797_9148342019314662515_n 13615166_1638277723151467_3149027490371610905_n 13680830_1638277653151474_6637704784190057241_n 13654247_1638277553151484_5999260536825925802_n 13775890_1638277549818151_7399017641249626415_n 13626457_1638277546484818_7944360388824350174_n 13612162_1638276439818262_4754705947246228499_n 13680701_1638276413151598_5288812537487907329_n 13620123_1638276326484940_3588828489097609786_n 13770368_1638276323151607_3431144745637607185_n 

13669104_1638279019818004_8221403559965334961_n

Comments are closed.

Scroll To Top