วันเสาร์, พฤษภาคม 26, 2018
You are here: Home » การประชุม » ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2559
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2559

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2559

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 3/2559
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1314/1)

iqa0359

ระเบียบวาระการประชุม

สรุปรายงานการประชุม

Comments are closed.

Scroll To Top