วันเสาร์, พฤษภาคม 26, 2018
You are here: Home » การประชุม » ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่  1/2560
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์  2560
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1315)

meetingqa_0160

ระเบียบวาระการประชุม

สรุปรายงานการประชุม

Comments are closed.

Scroll To Top