วันเสาร์, พฤษภาคม 26, 2018
You are here: Home » การประชุม » ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2559
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2559

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2559

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่  6/2559
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน  2559
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1315)

picmeetingqa0659

ระเบียบวาระการประชุม

สรุปรายงานการประชุม

Comments are closed.

Scroll To Top