วันเสาร์, พฤษภาคม 26, 2018
You are here: Home » การประชุม

Category Archives: การประชุม

ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานประกันฯ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการ กำกับ ดูแล งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งที่ 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1315)

ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานประกันฯ ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการ กำกับ ดูแล งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1315)

cats

ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานประกันฯ ครั้งที่ 5/2560

การประชุมคณะกรรมการ กำกับ ดูแล งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งที่ 5/2560

วันพุธที่ 13 ธันวาคม  2560

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1315)

picmeet5060

ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานประกันฯ ครั้งที่ 4/2560

การประชุมคณะกรรมการ กำกับ ดูแล งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งที่ 4/2560

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1314/1)

picmeet4060

ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานประกันฯ ครั้งที่ 3/2560

การประชุมคณะกรรมการ กำกับ ดูแล งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งที่ 3/2560

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1314/1)

picmeet3060

ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลงานประกันฯ ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการ กำกับ ดูแล งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งที่ 1/2560

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560

เวลา  13.30  น.   ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1314/1)

picmeet1060

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่  1/2560
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์  2560
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1315)

meetingqa_0160

ระเบียบวาระการประชุม

สรุปรายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2559

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่  6/2559
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน  2559
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1315)

picmeetingqa0659

ระเบียบวาระการประชุม

สรุปรายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2559

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่  5/2559
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1315)

picqa0559

ระเบียบวาระการประชุม

สรุปรายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2559

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 4/2559
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1314/1)

picqa0459

ระเบียบวาระการประชุม

สรุปรายงานการประชุม

Scroll To Top